22 February 2017

26. Not Knowing

Da bih videla sebe kakva jesam potrebno je da razumem šta je stvarna, direktna moć opažanja ,koja je jedino moguća u stanju oslobodjenosti od svih uslovljavanja. Verujem mom nastojanju, mojoj potrazi.Ali,  ja ne mogu da vidim da je moja prava potraga paralisana onim čime je motivisana. Tražim način da ne budem ograničena uslovljavanjem mojih misli, moje memorije, onim što ja verujem da znam. U potrazi sam za onim iznad toga. Ja pokušavam: činim napore da radim , da budem prisutna. Ali sam u tome  zarobljena - ja sam zarobljena čitavo vreme, tokom celog trajanja mog pokušaja. Prva misao koja me sprečava je " Ja radim ". Ja ne vidim ko radi, ja ne vidim da je um smetnja, prepreka. Upotrebljavam reč ili ideju na ono što tražim i na taj način projektujem predstavu i pokušavam da povežem emocije koje bi mi pomogle da ostvarim svoj cilj. Verujem da je potrebno da znam  šta tražim.  Mentalna predstava postaje važnija od potrage za istinom.Moj odnos sa  mehaničkim umom mora de se promeni. Ja moram da vidim njegovo uslovljavanje i da izgubim sve iluzije njegovog kapaciteta kako bih shvatila ono što se nalazi izvan takvog funkcionisanja. Istina jednostavno ne može biti razmišljanje. To ne može biti posmatrano samo razmišljanjem,  željom da to postignem ili postanem. Istina ne postaje - ona jeste. Moram da vidim da je moja misao zaustavljena tvrdoglavošću neke ideje ili vezanosti za odredjenu formu.  U trenutku to vidim, um je oslobodjen ideje i oblika, i tada nova moć zapažanja može zauzeti mesto.  Imati direktnu moć zapažanja znači otkriti nešto potpuno novo, nešto nepoznato što moj um nikada ne može izneti.Zašto je to tako da moj um nikad ne otkriva nešto novo? Ja sam zarobljenik svih utisaka koji su pohranjeni u meni. Uslovljena sam  mojom uskladištenom memorijom,  koja je isklesana unutar mene pod uticajima koji su me  dotakli. To je sve čime ja raspolažem kao odgovor tokom života. Korak po korak, bez da sam svesna,  ja prihvatam to stanje uslovljenosti, gde se energija mog uma izopačuje. Moj um je iscrpljen te gubi životnu snagu i vitalnost. On jednostavno sakuplja sve više i više podataka. Ja mogu da ga disciplinujem , usavršavanjem mog znanja.  On čak može postati briljantan. Ali ja i dalje ostajem u području onog što je poznato. Na koji način ja mogu prevazići ovakav način razmišljanja kako bi se ukazalo nešto novo?Moram biti dovoljno slobodna da sve odbacim  te da osluškujem bez da očekujem odgovor. Shvatam da  kada ne znam - odbacujući sve automatske uskladištene odgovore - zadobijam najviši oblik razumevanja, i da ako odgovor dodje, biće lažan. Moram da ostanem  bez odgovora i da naučim da vidim, da vidim bez prosudjivanja, bez misli, bez reči. Videti je jedan izvanredan čin koji zahteva izvesnu pažnju koja mi je nepoznata. To je čin koji oslobadja, koji uspostavlja nov koncept, nov razum. Opažanje je suštinska energija u čoveku i ona se može pojaviti samo kada je osoba neprestano u vidjenju, osluškivanju, ispitivanju - a da se ni malo ne oslanja na um sklon razmišljanju. Mi moramo pružiti potpunu pažnju pitanju koje je pred nama. Ona neće biti potpuna ukoliko tražimo odgovor. Potpuna pažnja je proces posmatranja ( osluškivanja bez da očekujemo neki odgovor ), meditacije.Kroz budnost i meditaciju, priroda misli i način kako ona deluje mi se može razotkriti. Ako uvidim sa celim mojim bićem da " Ne Znam ", više se ne oslanjam na moju memoriju kako bih pronašla odgovor. U tom trenutku, i samo u njemu,  ja postajem slobodna mog uslovljavanja, oslobodjena zatvora moje memorije, i  mogu imati  potpuno opažanje onoga što je izvan toga. Ja sada  znam ulogu misli kao faktor za pamćenje ( skladištenje ), samo faktora za prisećanje.
To  see  myself  as  I  am  would  be  to  perceive  what  is  real,  a  direct perception that is possible only in a state free of all conditioning. I believe that I search.


But I do not  see that my very search is paralyzed by what motivates it.  I am seeking a way not to be confined by the conditioning of my thought, of  my  memory,  of  what  I  believe  I  know.  I  seek  to  go  beyond  it.  I  try:  I  make efforts  to  work,  to  be  present.  But  in  this  I  am  taken—I  am  taken  all  along, during  the  entire  course  of  my  effort.  The  first  thought  that  impedes  me  is that “I work.”  I  do  not  see who  is working,  I  do  not  see that the  mind  is  an obstacle. I put a  word or idea on what I am seeking, and so I project an image and  set  out  from  a  feeling  of  lack  to  go  toward  the  objective.  I  believe  it  is necessary to know  what I am looking for. The representation becomes more important than the search for the truth.


My  relation  with  my  thinking  mind  must  change.  I  have  to  see  its conditioning  and  lose  all  illusion  of  its  capacity  to  perceive  directly  what  is beyond  its  functioning.  Truth  simply cannot  be  thought.  It cannot  be  looked for by the thinking alone, or by the wish to acquire or to become. Truth does not  become—  it  is.  I  need  to  see  that  my  thought  is  held  back  by  the stubbornness  of  an  idea  or  the  attachment  to  a  form.  In  the very moment  I see this, the mind is freed  from the idea or form, and a new perception can take  place.  To  have  a  direct  perception  would  mean  to  discover  something entirely new, something unknown that my mind can never bring.


Why is it that my mind never discovers anything new? I am a prisoner of all the impressions deposited in me. I am conditioned by the reservoir of mymemory, the result engraved in me of the influences that have touched me. It is all that I have to answer with in life. Little by little, I unconsciously accept this  state of conditioning, and the energy of my mind deteriorates. My mind is sapped  in  its  vitality  and  strength.  It  simply  accumulates  more  and  more information.  I  can  discipline  my  mind,  polish  my  knowledge.  It  can  even become  brilliant.  But  I  remain  in  the  realm  of  the  known.  How  could  I  go beyond this way of thinking so that something new could appear?


I  need  to  be  free  enough  to  discard  everything  and  to  question without  expecting  an  answer.  I  understand  that  not  knowing,  discarding everything, is the  highest form of thinking, and that if an answer comes, it will be  false.  I  have  to  stay  without  answering  and  learn  to  see,  to  see  without judging,  without  a  thought,  without  a  word.  To  see  is  an  extraordinary  act which  requires  an  attention  that  is  unknown  to  me.  This  is  the  factor  that liberates,  that  brings  a  new  thought,  a  new  mind.  Attention  is  the  essential energy  in  man.  And  this  energy  can  only  appear  when  one  is  constantly occupied  in  seeing,  in  listening,  in  questioning—never  in  knowing  with  my thinking mind. We must give our complete attention to the question in front of us. The attention will not be total if we  seek an answer. Total attention is the process of meditation.